آموزشی

چه جوری توانایی هامون رو بروز بدیم بدون اینکه ازخودراضی به نظر برسیم؟ 

  کمتر کسی از خودنمایی و قپی اومدن بقیه خوشش میاد، اما همه دوست دارن دست کم کمی از خودشون تعریف کنن و توانایی هاشون رو به نمایش بذارن. بعضی وقتا خودنمایی اتفاقیه و بعضی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل