آموزشی

چیجوری برنامه ریزی درسی کنیم؛ نکاتی واسه بهتر درس خوندن 

  مطالعه بخش مهمی از موفقیت تحصیلیه. اما بعضی وقتا پیدا کردن وقت کافی واسه مطالعه ، سخت به نظر می رسه. به ویژه خوندن بخشایی که به مرور بیشتری احتیاج دارن. یکی از راه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

چیجوری با عذرخواهی درست آب رفته رو به جوی برگردونیم

  بسیار مهمه که مراقب رفتارمون باشیم و سعی کنیم با درک احساسات دور و بریا و یادگرفتن مهارتای ایجاد رابطه درست، در بهتر شدن روابط اجتماعی و شغلی خود موفق عمل کنیم. همه ما بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل